Силов кабел за ниско напрежение

СВТ, СВТ-с
Медни жила ПВЦ изолация ПВЦ обвивка Uo/U – 0.6/1 kVПриложение:

За пренасяне и разпределение на електрическа енергия при изграждане на разпределителни електрически мрежи и инсталации за неподвижно полагане на открито или в помещения, в канали, тунели, шахти или изкопи, при номинални напрежения U0/U – 0.6/1 kV с честота 50 Hz.
При изисквания за устойчивост на атмосферни влияния и слънчева радиация се изпълнява кабел марка СВТ-с, с обвивка, устойчива на тези въздействия.

Технически данни:

 • Произведен в съответствие с БДС 16291 - 85
 • Номинално напрежение: U0/U – 0.6/1 kV
 • Изпитвателно напрежение:
  • Променливо: 4 kV, с честота 50 Hz
  • Постоянно: 12 kV
 • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила: +70 °C
 • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 сек.: +160 °C
 • Експлоатация при температура на околната среда: от -30 °C до +50 °C
 • Монтаж при минимална температура: -5 °C
 • Минимален радиус на еднократно огъване при монтаж: 10 D
 • Поведение при горене: устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1
 • Цвят на външната обвивка:
  • за СВТ - Сив
  • за СВТ-с - Черен
Конструкция:
 • Медни токопроводими жила
 • Клас на гъвкавост 1 по IEC 228 за многожилни кабели със сечения от 1 мм2 до 16 мм2
 • Клас на гъвкавост 2 по IEC 228 за многожилни кабели със сечения от 16 мм2 до 25 мм2
 • Клас на гъвкавост 2 по IEC 228 за едножилни кабели със сечения от 16 мм2 до 95 мм2
 • Изолация: ПВЦ
 • Обвивка: ПВЦ
 • Кабелът се изпълнява БЕЗ или С пълнеж (запълване на фугите)
Обозначение на формата на жилата:
 • КП – кръгло плътно
 • КМ – кръгло многожично
 • КУ – кръгло многожично уплътнено
 • СМ – секторно многожично
Цвят на изолацията на жилата:

Цвят на изолацията на жилата
Брой на жилата Без жълто-зелено жило Със жълто-зелено жило
1 Черен, син, кафяв, сив, оранжев, розов, червен, виолетов, бял, жълт, зелен -
2 Черен, син -
3 Черен, син, кафяв Жълто-зелен, черен, син
4 Черен, син, кафяв, черен Жълто-зелен, черен, син, кафяв
5 Черен, син, кафяв, черен, черен Жълто-зелен, черен, син, кафяв, черен
Над 5 Черни с цифрова маркировка Жълто-зелен и останалите – черни с цифрова маркировка

Данни:

Номинално сечение, мм2 Форма на жилото Номинален диаметър на кабела, мм Номинално тегло на медта, кг/км Номинално тегло на кабела, кг/км
1X1 кп 7.3 9.6 28.3
1X1.5 кп 7.5 14.4 35.0
1X2.5 кп 7.9 24.0 46.0
1X4 кп 8.4 38.4 64.0
1X6 кп 8.8 57.6 86.0
1X10 кп 9.7 96.0 129.0
1X16 км 11.3 153.6 207.0
1X16 кп 10.7 153.6 197.0
1X25 км 12.7 240.0 306.0
1X35 км 13.8 336.0 405.0
1X50 км 15.1 480.0 529.0
1X70 км 17.3 672.0 755.0
1X95 км 19.6 912.0 1023.0
1X120 ку 19.9 1120.0 1390.0
1X150 ку 21.9 1380.0 1610.0
1X185 ку 24.3 1710.0 2020.0
1X240 ку 27.2 2210.0 2560.0
1X300 ку 30.3 2780.0 3200.0
1X400 ку 33.8 3680.0 4030.0
1X500 ку 37.9 4600.0 5120.0
2X1 кп 8.3 19.2 81.2
2X1.5 кп 8.8 28.8 96.0
2X2.5 кп 9.6 48.0 122.0
2X4 кп 11.2 76.8 174.0
2X6 кп 12.3 115.2 222.0
2X10 кп 13.8 192.0 318.0
2X16 кп 15.6 307.2 451.0
2X16 км 17.1 307.2 491.0
2X25 км 20.6 480.0 738.0
2X35 ку 23.8 655.0 1060.0
2X50 ку 27.0 930.0 1410.0
3X1 кп 8.7 28.8 101.0
3X1.5 кп 9.3 43.2 121.0
3X2.5 кп 10.1 72.0 159.0
3X4 кп 11.9 115.2 231.0
3X6 кп 12.9 172.8 302.0
3X10 кп 14.7 288.0 441.0
3X16 кп 16.5 460.8 632.0
3X16 км 18.1 460.8 687.0
3X25 км 21.8 720.0 1041.0
3X35 ку 25.3 980.0 1305.0
3X50 ку 28.8 1390.0 1910.0
3X70 см 28.8 1950.0 2400.0
3X95 см 33.1 2650.0 3230.0
3X120 см 35.9 3350.0 4010.0
3X150 см 39.3 4185.0 4830.0
3X185 см 43.8 5160.0 6040.0
3X240 см 49.4 6720.0 7830.0
3X1.5+1 кп+кп 10.9 52.8 127.0
3X2.5+1.5 кп+кп 11.9 81.6 166.0
3X4+2.5 кп+кп 14.1 139.2 239.0
3X6+4 кп+кп 15.5 211.2 310.0
3X10+6 кп+кп 17.8 345.6 451.0
3X16+10 км+кп 20.4 556.8 710.0
3X25+16 км+км 22.2 873.6 1073.0
3X35+16 ку+ку 27.1 1130.0 1590.0
3X50+25 ку+ку 30.8 1630.0 2175.0
3X70+35 см+ку 31.8 2280.0 2785.0
3X95+50 см+ку 36.8 3120.0 3680.0
3X120+70 см+ку 40.1 4010.0 4730.0
3X150+70 см+ку 44.3 4850.0 5620.0
3X185+95 см+ку 49.3 6070.0 7090.0
3X240+120 см+ку 55.4 7840.0 9150.0
4X1 кп 9.5 38.4 123.0
4X1.5 кп 10.0 57.6 149.0
4X2.5 кп 10.9 96.0 198.0
4X4 кп 13.0 153.6 292.0
4X6 кп 14.1 230.4 384.0
4X10 кп 16.0 384.0 567.0
4X16 кп 18.4 614.4 830.0
4X16 км 20.1 614.4 898.0
4X25 км 24.3 960.0 1365.0
4X35 ку 28.0 1305.0 1780.0
4X50 ку 32.0 1860.0 2310.0
4X70 см 33.0 2605.0 3105.0
4X95 см 38.1 3540.0 4250.0
4X120 см 41.4 4460.0 5210.0
4X150 см 46.0 5580.0 6390.0
4X185 см 51.1 6890.0 7970.0
4X240 см 58.0 8930.0 10320.0
5X1 кп 10.2 48.0 149.0
5X1.5 кп 10.9 72.0 183.0
5X2.5 кп 11.9 120.0 244.0
5X4 кп 14.1 192.0 363.0
5X6 кп 15.5 288.0 480.0
5X10 кп 17.8 480.0 721.0
5X16 кп 20.4 768.0 1054.0
5X16 км 22.2 768.0 1129.0
5X25 км 27.0 1200.0 1737.0
5X35 ку 32.4 1640.0 2360.0
5X50 ку 36.9.0 2330.0 3130.0
5X70 см 42.0 3260.0 4230.0
5X95 см 48.7 4430.0 5640.0
6X1 кп 11.0 57.6 177.0
6X1.5 кп 11.8 86.4 217.0
6X2.5 кп 12.9 144.0 292.0
6X4 кп 15.4 230.4 436.0
6X6 кп 17.1 345.6 585.0
6X10 кп 19.4 576.0 867.0
7X1 кп 11.0 67.2 185.0
8X1 кп 11.9 76.8 209.0
10X1 кп 13.7 96.0 255.0
12X1 кп 14.1 115.2 292.0
14X1 кп 14.8 134.4 331.0
16X1 кп 15.6 153.6 374.0
19X1 кп 16.4 182.4 427.0
20X1 кп 17.5 192.0 460.0
24X1 кп 19.2 230.4 540.0
30X1 кп 20.6 288.0 659.8
37X1 кп 22.2 355.2 790.9
7X1.5 кп 11.8 100.8 229.0
8X1.5 кп 12.6 115.2 257.0
10X1.5 кп 14.7 144.0 317.0
12X1.5 кп 15.1 172.8 365.0
14X1.5 кп 15.8 201.6 416.0
16X1.5 кп 16.7 230.4 471.0
18X1.5 кп 17.8 259.2 526.0
19X1.5 кп 17.8 273.6 549.0
24X1.5 кп 20.9 345.6 695.0
30X1.5 кп 22.2 432.0 839.0
37X1.5 кп 24.0 532.8 1021.0
7X2.5 кп 12.9 168.0 311.0
8X2.5 кп 13.6 192.0 351.0
10X2.5 кп 16.1 240.0 435.0
12X2.5 кп 16.6 288.0 504.0
14X2.5 кп 17.7 336.0 584.0
16X2.5 кп 18.7 384.0 664.0
19X2.5 кп 19.9 456.0 774.0
24X2.5 кп 23.4 576.0 980.0
30X2.5 кп 24.8 720.0 1190.0
37X2.5 кп 26.8 888.0 1452.0


Моля, свържете се с нас за повече информация.

Ползването на този Сайт се подчинява на тези Правила и условия за ползване и на нашата Политика за защита на личната информация на потребителите.
Моля, прочетете ги преди да ползвате Сайта.
© Copyright 2003 - 2016. Омекс Трейд - България ООД. Всички права запазени.
За повече информация, моля свържете се с нас!