Инсталационен проводник

ПВУ-А1
Медно жило ПВЦ изолация УсуканПриложение:

За неподвижно полагане в осветителни мрежи, силови инсталации, сигнални инсталации, за монтаж в електрически табла.

Технически данни:

 • Произведен в съответствие с БДС 4305 - 90
 • Номинално напрежение:
  • За сечения от 0.20 мм2 до 1.00 мм2: U0/U – 300/500 V
  • За сечения от 1.50 мм2 до 4 мм2: U0/U – 450/750 V
 • Изпитвателно напрежение:
  • За сечения от 0.20 мм2 до 1.00 мм2: 2000 V
  • За сечения от 1.50 мм2 до 4 мм2: 2500 V
 • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила: +70 °C
 • Максимална температура на нагряване на токопроводимите жила в режим на късо съединение за 5 сек.: +160 °C
 • Експлоатация при температура на околната среда: от -30 °C до +50 °C
 • Монтаж при минимална температура: -5 °C
 • Минимален радиус на еднократно огъване при монтаж:
  • За диаметри до 10 мм - 10 D
  • За диаметри над 10 мм - 15 D
 • Поведение при горене: устойчив на въздействието на пламък по БДС IEC 332-1
Конструкция:
 • Медни токопроводими жила
 • Клас на гъвкавост 1 по IEC 228
 • Изолация: ПВЦ
Цвят на изолацията на жилата:

 • Двужилни: черен, син
 • Трижилни: черен, син, кафяв или жълто-зелен, син, кафяв

Данни:

Номинално сечение, мм2 Номинален диаметър на кабела, мм Номинално тегло на медта, кг/км Номинално тегло на кабела, кг/км
2X0.2 3.5 3.84 10
2X0.35 3.9 6.72 14
2X0.5 4.1 9.6 18
2X0.75 4.5 14.4 23
2X1 4.8 19.2 29
2X1.5 5.7 28.8 42
2X2.5 6.9 48.0 66
2X4 7.9 76.8 98
3X0.2 3.8 5.76 15
3X0.35 4.2 10.08 21
3X0.5 4.4 14.4 26
3X0.75 4.8 21.6 34
3X1 5.2 28.8 43
3X1.5 6.1 43.2 63
3X2.5 7.4 72.0 99
3X4 8.5 115.2 147


Моля, свържете се с нас за повече информация.

Ползването на този Сайт се подчинява на тези Правила и условия за ползване и на нашата Политика за защита на личната информация на потребителите.
Моля, прочетете ги преди да ползвате Сайта.
© Copyright 2003 - 2016. Омекс Трейд - България ООД. Всички права запазени.
За повече информация, моля свържете се с нас!