Телекомуникационен кабел

ТПП
Медни жила ПЕ изолация Екран от AL фолио ПЕ обвивкаПриложение:

За изграждане на локални и обектови мрежи за телефонни цели и за предаване на сигнали.
Подходящи са за полагане както под земя, така и за вътрешни инсталации.
Не се препоръчва ползването им за ел. захранващи инсталации.

Технически данни:

 • Произведен в съответствие с БДС 9096-83
 • За полагане предимно в подземни инсталации и тунели
 • Номинално работно напрежение:
  • Променливо: макс. 145 V
  • Постоянно: макс. 200 V
 • Изпитвателно напрежение:
  • Между жилата на работната двойка: 500 V
  • Между жилата и екрана: 2000 V
 • Изолационно съпротивление на отделните жила, спрямо всички останали жила, свързани заедно с екрана: мин. 12 GОма/км
 • Работен капацитет при честота 800 – 1000 Hz: макс. 48 nF/км
 • Експлоатация при температура на околната среда: от -50 0C до +60 0C
 • Монтаж при минимална температура: -10 0C
 • Минимален радиус на огъване: 10 D
 • Капацитивни връзки k1 за 500 метра при честота 800 - 1000 Hz:
  • За 95 % от измерените стойности: не повече от 490 pF
  • За 100 % от измерените стойности: не повече от 980 pF
 • Капацитивни връзки k1-12 за 500 метра при честота 800 – 1000 Hz:
  • За 95 % от измерените стойности: не повече от 200 pF
  • За 100 % от измерените стойности: не повече от 800 pF
Конструкция:
 • Плътни медни токопроводими жила
 • Изолация: Полиетилен
 • Елементи на кабелния сноп:
  • Звездна четворка от 4 различно оцветени жила
  • Елементарен сноп от 5 звездни четворки
  • Главни снопове от 5 и 10 елементарни снопа
 • Обвивка от полиетилентерефталатна лента
 • Екран от алуминиево фолио
 • Обвивка: Полиетилен с 1.5 % сажди
 • Цвят на обвивката: Черен
 • Цвят на изолацията в елементарен сноп – във всяка четворка двете срещуположни жила образуват работна двойка
Цвят на изолацията на жилата:

№ на жилото Първа работна двойка Втора работна двойка
Жило А Жило Б Жило А Жило Б
1 Бял Червен Зелен Син
2 Жълт Червен Зелен Син
3 Сив Червен Зелен Син
4 Кафяв Червен Зелен Син
5 Черен Червен Зелен Син

Данни:

Размер Номинален диаметър на кабела, мм Номинално тегло на медта, кг/км Номинално тегло на кабела, кг/км
6X2X0.5 8.2 25 67
10X2X0.5 9.0 39 96
20X2X0.5 11.5 75 158
30X2X0.5 13.7 111 221
50X2X0.5 16.9 189 373
70X2X0.5 19.1 261 457
100X2X0.5 22.3 376 625
150X2X0.5 26.1 568 871
200X2X0.5 30.5 751 1143
250X2X0.5 33.7 933 1394
300X2X0.5 35.7 1123 1646
400X2X0.5 41.5 1488 2170


Моля, свържете се с нас за повече информация.

Ползването на този Сайт се подчинява на тези Правила и условия за ползване и на нашата Политика за защита на личната информация на потребителите.
Моля, прочетете ги преди да ползвате Сайта.
© Copyright 2003 - 2016. Омекс Трейд - България ООД. Всички права запазени.
За повече информация, моля свържете се с нас!