Информация за доставчици


Тази страница съдържа информация, полезна за потенциалните ни доставчици.

Нашата цел е създаването на дълготрайни бизнес отношения с нашите партньори, основани на взаимна коректност, уважение и лоялност.

Ние сме отворени към всякакъв тип бизнес партньорство със заинтересовани местни и чуждестранни производители или доставчици на кабели и проводници, споменати в нашия Каталог, както и за други типове извън него. Тъй като един от нашите основни принципи на работа е възможно най-пълното задоволяване на нуждите на нашите клиенти, ние сме заинтересовани да разширим нашите контакти и с други доставчици на различни видове електротехнически изделия, вкл. електроапаратура, трансформатори, кабелна арматура, изолационни материали.

Технически изисквания

 1. Общи изисквания за Качество: Ние бихме желали да установим контакти и с други производители или доставчици, които могат да гарантират високо качество на доставяните продукти и услуги.
 2. Стандарт за качество: Продукцията следва да отговаря на общоприетите европейски и световни стандарти.
 3. Информация, потвърждаваща качеството на продукцията: С цел да повишим доверието на нашите клиенти в предлаганата продукция ние можем да поискаме от нашите партньори: Сертификати за качество, Протоколи от изпитания, Мостри, друга приложима информация.
 4. Рекламни материали: С цел да разширим пазарния си дял и да осигурим по-широко представяне на продуктите на нашите партньори – доставчици (например при рекламни кампании, участие в изложби и панаири), ние можем да поискаме от тях да ни предоставят различни видове рекламни материали – каталози, диплянки, мостри, рекламни табла или други налични материали по тяхна преценка.
 5. Опаковка: стандартните типове опаковки, които ползваме са следните:
  • Рула: на дължини по 50, 100, 200 и 400 метра, обвити в полиетиленово термосвиваемо фолио, надлежно етикирани с етикет, съдържащ: Наименование на продукта, Размер/сечение, Дължина на рулото, Стандарт. Рулата трябва да са наредени на дървени палети с размери 120 см х 80 см (европалети). Допустимо е, в случай че рулата не са обвити с полиетиленово термосвиваемо фолио, те да бъдат наредени на палета неопаковани, но целият европалет да бъде обвит със стреч фолио.
  • Барабани: Пластмасови, Фазерни, Шперплатови или Дървени Барабани. Желателно е, при възможност, барабаните също да са наредени на европалети в легнало положение. В случай, когато това не е възможно (например поради големия размер или тегло на барабана) барабаните могат да се поставят отделно – в легнало или изправено положение. Във всички случаи барабаните трябва да бъдат натоварени и укрепени по начин, който да гарантира безпроблемното им транспортиране, като същевременно да не затруднява манипулацията с тях по време на разтоварването.
  • Други видове опаковка, подлежаща на допълнително договаряне.

Търговски изисквания

Един от основните ни принципи на работа е своевременното и прецизно обработване на информацията, получена от нашите партньори. За да можем и в бъдеще да спазваме този наш основен принцип бихме желали отправените към нас предложения да съдържат следните реквизити:

 1. Цена: За продуктите, в които основен ценообразуващ фактор е цената на метала (кабели, жици, проводници), моля да се посочи дали цената е базова, или е фиксирана. В случаите, когато цената е базова, необходимо е да се посочи цената на метала (котация), при която е формирана тази цена, както и съдържанието на метала в продукта, с цел преизчисление на оферираната цена. Където е приложимо, моля укажете начина на извършване на котация (определяне на котационен период и др. условия).
 2. Валута: Желателно е валутата на Цената на продукта, валутата на Цената на метала, както и валутата на плащане да са еднакви. В случаите, когато някои от тези валути са различни една от друга, е необходимо да се посочи начинът на преизчисление (напр. Валутен курс)
 3. Срок на доставка: Максималният приемлив срок за доставка на един пълен камион с продукция е 4 - 6 календарни седмици. В случай на отклонение от този срок е необходимо предварително уточнение и потвърждение от наша страна. За да можем да гарантираме на нашите клиенти своевременно изпълнение на техните поръчки ние изискваме от нашите доставчици да спазват потвърдените срокове на доставка.
 4. Условия на доставка: Предпочитаме условията на доставка да бъдат FCA (франко производителя/доставчика) или CIP (CIF), или DDU със застраховка. В случаите на условия на доставка CIP (CIF) ние бихме желали да получим застрахователна полица на наше име.
 5. Условия на плащане: Готови сме да дискутираме всякакви приемливи и разумни форми и начини на плащане, съобразени със спецификата на продукта, с общоприетата търговска практика на нашия пазар, както и с търговската репутация на нашата фирма.
 6. Валидност: Моля уточнявайте срока на валидност на предложенията.

Настоящият списък с “изисквания” е създаден единствено с цел по-лесна и своевременна комуникация, и е продиктуван преди всичко от стремежа ни за максимална защита на интересите на нашите доставчици, респективно клиенти.

Професионалният ни подход към нашите партньори има за цел да развие и поддържа взаимно доверие и коректност в отношенията.

Разширяване на сътрудничеството

Дружеството ни е отворено към всякакъв вид идеи за дългосрочно сътрудничество с доставчици, имащи интерес за по-трайно присъствие на българския пазар чрез създаване на:

 • търговско представителство
 • смесено предприятие (включително и производствено)
 • други взаимоизгодни форми на сътрудничество


Моля, свържете се с нас за повече информация.

Ползването на този Сайт се подчинява на тези Правила и условия за ползване и на нашата Политика за защита на личната информация на потребителите.
Моля, прочетете ги преди да ползвате Сайта.
© Copyright 2003 - 2016. Омекс Трейд - България ООД. Всички права запазени.
За повече информация, моля свържете се с нас!